Overlijden Francis Debast

Op vrijdag 10/12/21 is Francis Debast (°28/3/44) overleden. Francis heeft jaren met de Cyclo’s en later met de Toeristen meegefietst, maar was om gezondheidsredenen sedert enkele jaren gestopt met fietsen. Hij heeft ook jarenlang de frietjes gebakken op de LWT smulfestijnen. De familie heeft beslist om het afscheid van Francis in alle intimiteit te laten doorgaan. Wij wensen zijn echtgenote Georgette veel sterkte toe in deze moeilijke periode.