Overlijden van Willy Vanhemelryck

Wij vernemen het overlijden van Willy Vanhemelryck (broer van onze ere-voorzitter Jean-Pierre Vanhemelryck en schoonbroer van Jacqueline Calloens). Onze innige deelneming aan de ganse familie.