Het inschrijvingsbedrag voor het seizoen omvat :

  • Verzekering B.A., Lichamelijke Ongevallen en Rechtsbijstand bij de VWB-VBR
    Alle ingeschreven leden van het gezin (wonend op hetzelfde adres) zijn volwaardig lid en genieten van de sportverzekering die naast het fietsen ook andere sporten dekt.
    Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid  t.o.v. derden, een verzekering Lichamelijke Ongevallen  en een verzekering Rechtsbijstand  in het kader van de uitgeoefende sport. De dekking geldt 24u/24 voor alle activiteiten op de fiets, en andere activiteiten ter bevordering van de gezondheid (meer info op www.vbr-vlaanderen.be), de website van de VWB. Indien een lid betrokken is bij een ongeval, volgt hij de procedure.

Ongevalaangifte